2019. augusztus 20., kedd - István
Keresés a tartalomban
Nógrád MegyeBátonyterenye - Közlemény az óvodai beiratkozásról

Közlemény az óvodai beiratkozásról


A Bátonyterenyei Városi Óvoda tagóvodáiba az óvodai beiratkozás időpontja:
2015. május 4., 5., 6., 7. naponta 8.00 óra és 16.00 óra között.

ovodaegy

Helye:
• Őzike Tagóvoda(3070 Bátonyterenye, Liget út 13.),
• Csupafül Tagóvoda (3070 Bátonyterenye, Jedlik Á. út 18.)
• Tölgyfa Tagóvoda (3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 24.)
• Napsugár Tagóvoda (3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 11.), valamint a
Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról az óvodák hirdetőtábláin tájékozódhatnak a szülők.

Az óvodai felvételről:
• A 2011. évi CXC. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
• Ha az 5. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
• A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
• A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
• A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
• Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.
• A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Speciális feladatokat ellátó óvodák: Valamennyi tagóvoda
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
• Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint az óvodaérettségrevonatkozó orvosi igazolást.
Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a beiratkozást követően közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
• Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja - amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap - 2015. június 8.
• A határozat ellen a szülő a kézhezvételt követő 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez címezve (3070 Bátonyterenye, Liget út 13).
• A szülő az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással felülbírálati kérelmet nyújthat be a település Jegyzőjéhez címezve.

Bátonyterenye 2015. március 19.

Nagy-Majdon József s.k.
polgármester

Forrás: Batonyterenye.hu/ Nógrád24

 

 

2015-04-09

Nógrád 24 hírportál
A Nógrád24.hu kiadója a MEDIA TODAY KFT. © Minden jog fenntartva. |
Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Etikai kódex | Hírarchívum | RSS | Oldaltérkép
Weboldal készítés: DreamSite