2020. július 11., szombat - Nóra, Lili
Keresés a tartalomban
Nógrád MegyeNemzeti Stratégia céljainak érvényesítése a Bátonyterenyei kistérségben is

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia céljainak érvényesítése a Bátonyterenyei kistérségben is


Kossuth iskolaA „Legyen jobb a gyerekeknek", 25 évre szóló (2007-2032) Nemzeti Stratégia alapvető célja a gyermekszegénység csökkentése, kialakulásának megelőzése, a gyermekek esélyeinek javítása. A 2007-ben az országgyűlés által szinte egyhangúlag elfogadott Stratégia csak úgy lehet sikeres, ha minden helyi közösség magának jelöli ki a saját helyi prioritásait, stratégiába illeszkedő közös céljait és törekszik annak helyi megvalósítására.


A Bátonyterenyei kistérség - amely egyike az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségének - is csatlakozott ehhez a Stratégiához, amikor uniós forrásra pályázott a TÁMOP 5.2.3.-09/1-2009-0002 „Táguló világ" című projektével. A projektben hosszú távon a gyerekek jövőbeni esélyeinek javítását, a kulturális, szocializációs hátrányok csökkentését, a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági aktivitásának és munkaerőpiaci részvételének növelését tűzte ki célul. A projekt rövid távon a gyerekek gondozásában, nevelésében, készségfejlesztésében, képességgondozásában, oktatásában és védelmében szerepet játszó intézmények szektortól független együttműködését, a hiányzó szolgáltatások pótlását, a meglévők színvonalának javítását szolgálja. A bátonyterenyei kistréségben megvalósuló projekt nyolc szakterületet felölelően tartalmaz egymásra épülő, és kapcsolódó tevékenységeket.


A pályázat nyolc szakterületet ölel fel:


1. szociális szakterület: iskolai szociális munka, adósságkezelési szolgáltatás, szegregátumban megvalósuló közösségi ház kialakítása komplex szolgáltatás nyújtása érdekében.
2. foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés szakterület: valamely szociális gazdasági forma létrehozása.
3. korai képességgondozás: fejlesztő pedagógia alkalmazásával az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése, 14 óvodában játék és könyvkölcsönzés biztosítása.
4. közoktatás: Felzárkóztató és szabadidős tevékenység a kistérség több településén, iskolai pedagógiai munkát segítő asszisztensek alkalmazása, mintatanterem berendezése a Bartók Béla Általános Iskolában.
5. közösségfejlesztési tevékenység: ifjúsági és közösségi tér kialakítása több településen.
6. egészségügyi szakterület: egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, szűréseken való részvétel biztosítása, ösztönzése, egészségnap, baba-mama klub szervezése, egészségügyi kellékekhez való hozzáférés biztosítása.
7. információs technológia: a kistérségben élő, elsősorban hátrányos helyzetű lakosság részére az információhoz való hozzáférés biztosítása.
8. ifjúság és sport szakterületen: ifjúsági iroda létrehozása, gyermekmédia műhely és honlap, nyári és sporttáborok, kirándulások, színházlátogatások szervezése, sport szakterület: labdarúgás edzésmunka.


A projektben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szegény és hátrányos helyzetű gyermekek részvételének feltételeit az egyes programelemekben biztosítsák.

Közel 2 éves előkészítő munkával a helyi közösség szakemberei, intézményi munkatársai, pedagógusai, aktivistái és a pályázat előkészítői - közel 140 fő - 26 tevékenységet dolgoztak ki a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekprogramja munkatársainak segítségével.


A program indítása a Kistérségi Gyerekesély Iroda megalakulásával, és ennek tiszteletére összehívott sajtótájékoztatóval kezdődött, amelyet Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke, Nagy-Majdon József hívott össze, és aki aktívan támogatja a program sikeres megvalósítását.
A Gyerekesély Iroda 10 munkatársa, munkanélküliek és közcélú munkások, 2010.12.01-jén kezdte meg a munkát: a projekt menedzsere Sulyok Éva, szakmai vezetője Köreiné Pervai Éva, akik az előkészítő munkában meghatározó szerepet töltöttek be. Mellettük egy pénzügyi vezetőt, 4 szakterületi koordinátort és három asszisztenst alkalmaznak.


A Gyerekesély Program még további 39 főnek fog munkahelyet teremteni, ami a Program egyik kiemelt célja, és ami alapvető fontosságú a hátrányos helyzetű kistérségben. Az egyes projektelemek különböző időpontokban valósulnak meg, ehhez igazítják a további személyek felvételét.


Nógrád24.hu

 

2010-12-13

Nógrád 24 hírportál
A Nógrád24.hu kiadója a MEDIA TODAY KFT. © Minden jog fenntartva. |
Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Etikai kódex | Hírarchívum | RSS | Oldaltérkép
Weboldal készítés: DreamSite