2019. augusztus 19., hétfő - Huba
Keresés a tartalomban
Nógrád MegyeSalgótarján - Fejlesztések a hulladékgazdálkodásban

Salgótarján - Fejlesztések a hulladékgazdálkodásban


Mint ismeretes, nettó 3,5 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal fej­lesz­tik a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si rendszert Kelet-Nógrád 51 te­le­pü­lé­sén. Ennek keretében bő­ví­tik a sal­gó­tar­já­ni lera­kót, új jár­mű­ve­ket sze­rez­nek be, és hul­la­dék­szi­ge­te­ket épí­te­nek.

hulladekgazdalkodasst

Május 14-én, csütörtökön, a „KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE" című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú projekt keretében megvalósuló szelektív válogató csarnok ünnepélyes alapkőletételén Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere, a Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás (KNHT) elnöke elmondta: környezetünk védelmében és a térség lakói életminőségének javításában is nagy jelentőséggel bír a beruházás, melynek keretében a térség 51 településén be­ve­ze­tik a ház­hoz me­nő sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tést.

A ki­vi­te­le­ző HE-DO Kft. és a DHJ Építő Kft. al­kot­ta kon­zor­ci­um arra törekszik, hogy a meglehetősen rövid, hat hónap alatt a VGÜ Salgótarján melletti bázisán megépüljenek azok a csar­no­kok, ahol a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés­ből be­ér­ke­ző anya­go­kat vá­lo­gat­ják szét, il­let­ve a ku­kás­au­tók ál­tal be­szál­lí­tott sze­mét szét­vá­lo­ga­tá­sát vég­zik majd. A szakember közölte: Bátonyterenyén és Pásztón egy-egy hul­la­dék­gyűj­tő ud­var lé­te­sül, emel­lett a köz­pon­ti, sal­gó­tar­já­ni le­ra­kót bő­ví­tik, amely évi 30 ezer ton­na ka­pa­ci­tá­sú teleppé vá­lik. A projekt megvalósítása után a két gyűj­tő­ud­var­ból is a Salgótarjáni Térségi Hulladéklerakón épü­lő 1500 négy­zet­mé­te­res me­cha­ni­kai ke­ze­lő­csar­nok­ba szál­lít­ják a hul­la­dé­kot. A prog­ram ré­sze­ként 19 ra­ko­dó- és gyűj­tő­jár­mű­vet is be­sze­rez­nek, és 151 hul­la­dék­szi­ge­tet is épí­te­nek a te­le­pü­lé­se­ken ok­tó­be­rig.

 

Forrás: Salgotarjan.hu/ Nógrád24

 

 

 

 

2015-05-15

Nógrád 24 hírportál
A Nógrád24.hu kiadója a MEDIA TODAY KFT. © Minden jog fenntartva. |
Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Etikai kódex | Hírarchívum | RSS | Oldaltérkép
Weboldal készítés: DreamSite