2019. május 21., kedd - Konstantin
Keresés a tartalomban
ItthonVádat emelt az ügyészség Hunvald György és 24 társa ellen

Vádat emelt az ügyészség Hunvald György és 24 társa ellen


HunvaldA Központi Nyomozó Főügyészség ma nyújtotta be a 25 terhelt elleni 121 oldalas vádiratot, valamint a nyomozás során keletkezett mintegy 46 000 oldalnyi nyomozati iratot a Fővárosi Bíróságnak.


A különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt Gál György és társai ellen folyamatban lévő büntető ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon benyújtotta a 25 terhelt elleni 121 oldalas vádiratát, valamint a nyomozás során keletkezett mintegy 46.000 oldalnyi nyomozati iratot a Fővárosi Bíróságnak.


A főügyészség a VII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának volt elnökét, Gál Györgyöt egyes önkormányzati ingatlanok értékesítése kapcsán
* hivatalos személy által fontosabb ügyekben kötelességszegéssel, üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntettével,
* különösen jelentős kárt okozó, üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével és
* bűnszervezet tagjaként, felbujtóként folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségével,
tanácsadói szerződés, illetve hivatali telefon jogellenes használatának biztosítása kapcsán
* jelentős vagyoni hátrányt okozó, felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés bűntettével,
* felbujtóként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségével és
* nagyobb vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés bűntettével,
míg egyes lakáskiutalásokkal összefüggésben
* 4 rendbeli hivatali visszaélés bűntettének elkövetésével
vádolja.


A főügyészség a VII. kerületi Önkormányzat volt polgármesterét, Hunvald Györgyöt egyes önkormányzati ingatlanok értékesítése kapcsán
* különösen jelentős kárt okozó, üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként, bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, több tanácsadói szerződés, illetve hivatali telefon jogellenes használatának biztosítása kapcsán
* 5 rendbeli jelentős vagyoni hátrányt okozó, felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés bűntettével,
* 4 rendbeli magánokirat-hamisítás vétségével,
* kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével és
* nagyobb vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés bűntettével,
míg egyes lakáskiutalásokkal összefüggésben, illetve baráti vállalkozónak nyújtott jogtalan előny kapcsán
* 5 rendbeli hivatali visszaélés bűntettének elkövetésével
vádolja.


A főügyészség ezen túlmenően - Kardos Péter - a VII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának volt elnöke -,
- egy az ingatlan ügyleteknél eljárt értékbecslő,
- több vállalkozó és a „strómanjaik", valamint
- Hunvald György két külföldi illetőségű barátja,
- Gál György volt hölgyismerőse,
- Dr. Szabó Zoltán volt országgyűlési képviselő,
- a VII. kerületi Önkormányzat jegyzője és
- az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatója ellen is vádat emelt.


A vádirati tényállás három bűncselekményi kört ölel fel.
1./ A főügyészség vádirata 17 db VII. kerületi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kapcsán tartalmaz megállapításokat.
A vádirat ezzel kapcsolatos lényege szerint Gál György a Gazdasági Bizottság elnökeként - anyagi ellenszolgáltatás fejében, ingatlanonként 20 és 30 millió forint közötti vesztegetési pénzt kérve - közreműködött abban, hogy egy meghatározott vállalkozói csoport érdekkörébe tartozó projektcégeknek - amelyekbe a valódi tulajdonosok a "strómanjaikat" helyezték el - értékesítse az önkormányzat az ingatlanokat.

Az ingatlanok vételáráról és a vesztegetési pénz összegéről Gál György a vállalkozói csoport képviselőjével előre megállapodott, majd pedig a kialkudott vételár összegének megfelelő hamis értékbecsléseket készíttetett, és erre hivatkozással - Hunvald György támogatásával - a képviselő-testület tagjainak többségét a piacon reálisan kérhető vételár tekintetében tévedésbe ejtette.
Mindeközben az ügyben érintett vállalkozók - az önkormányzat megvádolt vezetői tudtával -tőkeerős külföldi befektetőkkel tárgyaltak, akiknek szándékukban állt ezen ingatlanokat megvásárolni (amelyeket az önkormányzat eladásra pályázaton nem hirdetett meg).

Az érintettek által egyeztetett módon az ingatlanokat - a frissen e célra alakult projektcég üzletrészein keresztül, röviddel az önkormányzattal kötött szerződést követően, a saját érdekeltségű offshore cégeik közbeiktatásával - jelentős haszonnal továbbértékesítették azon külföldi befektetőknek, akik az önkormányzatnak is készek lettek volna ezen lényegesen magasabb vételárat megfizetni.


Az eljárás adatai szerint Gál György - a polgármester és az ügyben eljárt értékbecslő segítségével, a képviselő-testület tagjainak többségét tévedésbe ejtve - a VII. kerületi Önkormányzatnak
* 7 ingatlan értékesítése kapcsán 603 millió forint kárt okozott,
* 3 további ingatlan értékesítése kapcsán 1,7 milliárd forint kár okozását kísérelte meg.
Több olyan ingatlanügyletre is fény derült a nyomozás során, ahol „csak" vesztegetés történt, mivel az ügylet végül vagy meghiúsult, vagy pedig nem volt a csalás bizonyításához elegendő adat.
A vád szerint az ügyletsorozatban szereplő 17 ingatlanból 16 után Gál György 2003. és 2004. évben összesen 366 millió forint vesztegetési pénzt kért és kapott.


2./ A vádirati tényállás szerint fiktív tanácsadó szerződésekkel, illetve munkaszerződéssel Hunvald György és társai a VII. kerületi Önkormányzat sértettnek
* Czibula Csaba 2006. októberétől hatályos szerződése kapcsán: 10,2 millió foint,
* Czibula Csaba volt feleségének 2007. februárjától hatályos szerződései kapcsán: 4,1 millió forint,
* Hunvald György külföldi származású barátjának 2007. májusától hatályos munkaszerződése kapcsán: 12,7 millió forint,
* Gál György volt hölgyismerőse 2008. februárjától hatályos szerződése kapcsán: 3,8 millió forint,
* Kardos Péter barátjának 2008. szeptemberétől hatályos szerződése kapcsán: 1,3 millió forint,
összesen - ezen fiktív szerződések után - 32,1 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.


Az önkormányzati hivatali mobiltelefonok jogellenes használatával összefüggően Hunvald György - dr. Szabó Zoltán telefonhasználata kapcsán - 6,3 millió forint, míg Gál György - a barátnője és a felesége telefonhasználata kapcsán - 281.000.- forint vagyoni hátrányt okozott.


3./Hunvald György Gál Györggyel együttműködve - a hivatali helyzetével visszaélve - Gál György sógornőjének, Gál barátnőjének, Gál barátnője testvérének, valamint Kardos Péter barátjának a polgármesteri keret terhére azonnal kedvezményes vételáron megvehető önkormányzati bérlakásokat utaltatott ki.
Mindemellett Hunvald György a külföldi származású barátja érdekeltségébe tartozó cégnek - a hivatali helyzetével visszaélve, egy önkormányzati megrendelés kapcsán - jogtalan előnyt biztosított.


A VII. kerületi Önkormányzat akkori országgyűlési képviselője, dr. Szabó Zoltán 2009-ben két ízben is arra hívta fel - az egyik alkalommal a jegyző segítségével - az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatóját, hogy intézkedjen a szabálytalan helyen parkoló gépkocsijáról a kerékbilincs - minden további jogkövetkezmény nélküli - eltávolításáról.
A vádlottak egy része a nyomozás során teljes vagy részbeni beismerő vallomást tett, míg mások tagadták a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését.

Hunvald György - a Kardos Péter önkormányzatnál elhelyezett élettársa fizetésének kiegészítés céljából Kardos barátjával kötött színlelt tanácsadói szerződés kapcsán - a hűtlen kezelés és az okirat-hamisítás lényegét elismerte, ugyanakkor tagadta a hivatali vesztegetés, és az összes többi terhére rótt bűncselekmény elkövetését.
Gál György a vele közölt bűncselekmények közül csak a barátnőjének és a feleségének jogellenesen - nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megállapítására alkalmas módon - használatra átadott hivatali mobiltelefonok kapcsán tett ténybeli beismerő vallomást.
A nyomozás során a terheltekkel közölt megalapozott gyanúk köre folyamatosan szélesedett.

A nyomozás záró szakaszában egy VII. kerületi ingatlan vonatkozásában részmegszüntető határozatot hozott a főügyészség, mivel a csalást nem - „csak" a vesztegetést - lehetett kétséget kizáró módon bizonyítani.

A Hunvald György terhére rótt egyik vesztegetési cselekmény kapcsán ugyancsak részmegszüntető határozat született, mivel a nyomozás során azonos súlyú bizonyítékok merültek fel arra, hogy Hunvald György kettős állampolgárságú barátja - az érdekeltségébe tartozó cégnek adott önkormányzati megrendelések fejében - több esetben pénzt adott Hunvaldnak, illetve arra is, hogy ezen barát csupán egy más személy által Hunvald Györgynek juttatott vesztegetési pénz szállítója volt.

Mivel sem az eredetileg közölt, sem pedig az utóbb felmerült elkövetési magatartást nem sikerült kétséget kizáró módon alátámasztani, így e vonatkozásban a vesztegetést nem, „csak" - egy önkormányzati megrendelés kapcsán nyújtott jogtalan előny miatt - a hivatali visszaélést és az ahhoz kapcsolódó magánokirat-hamisítást lehetett vád tárgyává tenni.
A VII. kerületi Önkormányzat sértett a nyomozás lezárását követően, 2010. októberében polgári jogi igényt jelentett be, a mintegy 642 millió forintos kára és annak járulékai terheltek általi megtérítését kérve.
Jelenleg Gál György és Hunvald György előzetes letartóztatásban van.

A Központi Nyomozó Főügyészség a vádiratában a folyamatban lévő kényszerintézkedések fenntartására tett indítványt a Fővárosi Bíróságnak.
A főügyészségünk a jelenleg szökésben lévő - nemzetközi és európai elfogatóparancs hatálya alatt álló - Czibula Csabára vonatkozó eljárásrészt a nyomozás lezárása előtt elkülönítette, így vele szemben jelenleg is folyamatban van a nyomozás.

 

Forrás: MTI/HÍR PORT24

 

2010-11-09

Nógrád 24 hírportál
A Nógrád24.hu kiadója a MEDIA TODAY KFT. © Minden jog fenntartva. |
Impresszum | Médiaajánlat | Szerzői jogok | Etikai kódex | Hírarchívum | RSS | Oldaltérkép
Weboldal készítés: DreamSite